ม็อบท่าข้าว-โรงสีข้องใจจำนำข้าว

วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 18:39 น.
ม็อบท่าข้าว-โรงสีข้องใจจำนำข้าว
ม็อบท่าข้าว-โรงสีเมืองพิจิตรบุกจวนผู้ว่าฯ ขอความชัดเจนนโยบายรับจำนำข้าว

นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผวจ.พิจิตร ได้เปิดห้องประชุมเจรจากับกลุ่มเกษตรกรประมาณ 100 คน ที่เดินทางพร้อมกับเจ้าของท่าข้าว ผู้นำกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ เจ้าของโรงสี เพื่อขอรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนโยบายโครงการับจำนำข้าว เนื่องจากทุกกลุ่มที่มาได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนตีความหมายผิดเพี้ยนเกี่ยวกับการออกนโยบายที่เป็นคำสั่งจะให้ปิดท่าข้าวและสถาบันเกษตรกร โดยไม่ให้รับจำนำข้าว ทำให้ชาวนา เจ้าของท่าข้าว และโรงสีไม่พอใจ อ้างเหตุชาวนาเดือดร้อนที่ต้องนำข้าวใส่รถบรรทุกไปยังโรงสีเป็นระยะทางไกลเพิ่มค่าใช้จ่ายและไม่สะดวกในหลายประการ

นายจักริน กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำข้าวถูกต้อง 33 แห่งจะมีธงฟ้า มีเจ้าหน้าที่ตัวแทน 3 ฝ่าย ทั้ง อ.ต.ก. และ อคส.  ตัวแทนชาวนา  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รอรับสินค้าตามโรงสีและสามารถออกใบประทวนให้ชาวนาได้รับเงินไม่เคยก่อปัญหา แต่ที่ผ่านมาเกิดแค่เพียงโรงสีบางแห่งไปให้ท่าข้าวเปิดจุดรับข้าว แต่อ้างว่าเปิดจุดรับจำนำ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกระเบียบ แท้ที่จริงแล้วท่าข้าว สถาบันเกษตรกร หรือสหกรณ์ยังคงเปิดดำเนินการซื้อ-ขาย ข้าวเปลือกด้วยเงินสดได้ตามปกติ แต่ถ้าจะเป็นตัวแทนของโรงสีใดโรงสีหนึ่งก็ต้องประกาศตัวให้ชัดว่าเป็นตัวแทนรับข้าวแทนโรงสีใด ที่สำคัญจะต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการข้าวระดับจังหวัดให้ถูกต้องตามขั้นตอน

นอกจากนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เมื่อท่าข้าวรับข้าวเบื้องต้นแล้ว กระบวนการนำส่งไปยังโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ชาวนาจะต้องนั่งไปกับรถบรรทุกด้วย พร้อมถือเอกสารที่รับรองสิทธิในการเป็นเกษตรกรและได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวไปยังโรงสีที่เป็นต้นสังกัดของท่าข้าวที่ได้รับอนุญาตเข้าโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่รอบคอบป้องกันการสวมสิทธิและป้องกันท่าข้าวหรือโรงสีโกงชาวนาโดยถ้าทำได้แบบนี้ หากเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือฉ้อโกงขึ้นก็จะได้ถือได้ว่าเข้าสู่ขบวนการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอย่างครบถ้วน ทางราชการจะได้รับผิดชอบในความเสียหาย ซึ่งหลังจากกลุ่มเกษตรกร-ท่าข้าว-โรงสี ได้ฟังคำชี้แจง จนเข้าใจถ่องแท้ต่างพึงพอใจและทยอยกันแยกย้ายกลับไป