logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ชาวพิษณุโลกโอดผักราคาแพง

05 กรกฎาคม 2556

ชาวเมืองพิษณุโลกโอดราคาผักแพงเท่าตัวหลังฝนตกชุกทำให้ผักได้รับความเสียหาย

ชาวเมืองพิษณุโลกโอดราคาผักแพงเท่าตัวหลังฝนตกชุกทำให้ผักได้รับความเสียหาย

ฝนตกต่อเนื่องหลายในวันช่วงนี้ ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกผักหลายชนิดเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากผักบางชนิดเน่าเสียหาย โดยเฉพาะ ต้องโอ๋  หรือ ขึ้นฉ่าย ผักกาดขาว ผักชี ที่ได้รับผลกระทบกันจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาผักในช่วงนี้มีการปรับราคาขึ้น เนื่องจากผักเหล่านี้ได้รับความเสียหายและหายาก บางชนิดต้องรับมาจากต่างจังหวัดเพื่อนำมาขายให้กับผู้บริโภคเมืองพิษณุโลก
 
นางปิยดา แซ่เฮง  เจ้าของร้านเจ๊ดา ขายผักในตลาดสดเทศบาล 6 คลาดร่วมใจ อ.เมืองพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ผ่านมาที่มีฝนตก ผักชนิดต่างๆ เริ่มมีการปรับราคาขึ้น บางชนิดเกือบเท่าตัวโดยเฉพาะขึ้นฉ่าย จากเดิมราคา 110 บาทต่อ กิโลกรัม ปรับเป็น 130 บาท คะน้า จากเดิม 25 บาท ต่อ กิโลกรัม ปรับเป็น 35 บาท
 
ขณะที่ผักกาดขาว จากเดิมราคา 25 บาท ปรับขึ้นเป็น 40 บาท ต่อ กิโลกรัม ต้นหอม จากเดิม ราคา 40 บาท ปรับขึ้นเป็น 60 บาทต่อกิโลกรัม ผักชี ราคาเดิม 100 บาท ปรับเป็น 120 บาท ผักบุ้ง ราคาเดิม 25 บาท ปรับเป็นราคา 35 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องจากผักบางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ อีกทั้งผักบางชนิดก็ขาดตลาด ส่งผลให้ราคาปรับขึ้นดังกล่าว
 
อย่างไรก็ตามบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านก็ยังมาเลือกซื้อผักไปประกอบอาหารกันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าราคาผักจะปรับราคาขึ้นก็ตาม เพียงแต่อาจจะมีการซื้อปริมาณที่น้อยลง