พระราชินีทรงรับสั่งกองทัพช่วยเหลือภัยแล้งเต็มที่

  • วันที่ 17 เม.ย. 2553 เวลา 20:10 น.

แม่ทัพภาค 2 เผยอีสานประสบภัยแล้งทุกจังหวัด สั่งการหน่วยทหารในสังกัดเร่งระดมรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน เผยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับสั่งดูแลอย่าขาดตกบกพร่อง

พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้แพร่ขยายเป็นวงกว้าง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด ทางกองทัพภาคที่ 2 จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดทหารบกและมณฑลทหารบก ประสานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ( กอ.รมน.) ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการราษฎร์ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ปี 2553 ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งทุก พื้นที่ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการในการช่วยเหลือไปบางส่วนแล้ว ซึ่งครอบคลุมทุกจังหวัดแล้ว

แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวอีกว่า ความเดือดร้อนจากภัยแล้งของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยเหล่าราษฎรอย่างล้นพ้น ทรงรับสั่งให้ทางกองทัพดูแลช่วยเหลือราษฎรของพระองค์อย่างเต็มที่ และนอกจากปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้แล้ว ยังมีเรื่องของพายุฤดูร้อนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน อย่างเช่น จ.มุกดาหาร ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 2 ก็ได้ส่งกำลังเข้าไปร่วมกับทางจังหวัดเพื่อเข้าไปช่วยเหลือและคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่แล้ว

"ซึ่งในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนนั้นและได้ทรงมีรับสั่งให้สำนักราชเลขาฯ ประสานผ่านมายังกองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือทุกๆส่วน พร้อมกับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ลงไปช่วยเหลือแก่ราษฎรที่กำลังเดือดร้อนในทุกๆ พื้นที่ด้วย" พล.ท.วีร์วลิต กล่าว.

ข่าวอื่นๆ