ปทุมธานีประกาศภัยแล้ง

วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 09:56 น.
ปทุมธานีประกาศภัยแล้ง
ผอ.โครงการชลประทาน จ. ปทุมธานี  เผย ปทุมธานี ประกาศเขตภัยพิบัติ ประสบภัยแล้ง น้ำในคลองแห้งขอด วอนรัฐเร่งแก้ปัญหา

นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ผวจ.ปทุมธานี มีคำสั่งประกาศเขตภัยพิบัติ แล้วได้เรียกตนเข้าพบ เพื่อหารือในการแก้ปัญหา ดำเนินการจัดสรรและหาแหล่งน้ำมาสนับสนุนในเขต อ.หนองเสือ อ.ลำลูกกา ทั้ง 2 แห่งเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากภาคครัวเรือน พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากระบบการประปาภูมิภาค คลอง 13 ตอนบน อ.หนองเสือ และคลอง 13 ตอนล่างเขต อ.ลำลูกกา ขณะนี้หัวสูบได้ลอยพ้นน้ำแล้วเนื่องจากนะดับน้ำในคลองแห้ง ในเบื้องต้นที่ประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัดได้มีคำสั่งให้ ใช้งบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงในการเติมเครื่องสูบน้ำ และรถขนน้ำดื่ม น้ำใช้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตไปก่อน เพื่อบรรเทาทุกข์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนในภาคเกษตรกรรม ถึงแม้ตามทุ่งนา ที่พบว่านาข้าวยังเขียวขจี อยู่เพราะชาวนา มีการระดมสูบน้ำเข้านาของตนกัน อันเป็นอีก 1 สาเหตุที่ทำให้น้ำในคลองแห้งเร็วเกินคาด เนื่องจากราคาข้าวที่ชักจูงใจให้ชาวนาต้องฝืนและเสี่ยง สวนทางคำประกาศเตือนของราชการ ที่ประกาศเตือนล่วงหน้า ซึ่งต่อไปก็จะไปเป็นปัญหาขัดกับการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายนาข้าว

นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี กล่าวว่า น้ำในคลอง ในเขตพื้นที่ แห้งทั่วทั้งเขตส่งผลให้ถนนคลองชลประทานหลายสายดินสไลด์ทรุดพังจำนวนมาก การเดินทางของพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกรงได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติ แล้วให้เป็นอำนาจ (อปท.)ใช้งบประมาณซ่อมแซมถนน อบต.ขนาดเล็ก หลายแห่งมีงบประมาณจำกัด ในการพัฒนาท้องถิ่น ขณะนี้ ทุก (อปท.) ต้องพึ่งพาตนเอง ส่วน อบต.หนองสามวัง ต้องรับการอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี ที่มีงบประมาณ และมีเครื่องจักรมาก ที่ผ่านมาก็ได้ประสานไปยัง นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายก อบจ.นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง และกรมชลประทาน 2 เครื่อง โดยเฉพาะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตนต้องรับผิดชอบดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้ 200,000  บาท ต่อ 1 สัปดาห์ หากส่วนกลางไม่ลงมาแก้ไขปัญหาในภาพรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกครัวเรือน ที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมจะรุกขยายผลทำให้เสียหายหนักได้