คุมเข้มเขียงหมูหลังสุ่มตรวจพบเชื้อปนเปื้อนสูง

วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 09:48 น.
คุมเข้มเขียงหมูหลังสุ่มตรวจพบเชื้อปนเปื้อนสูง
ปศุสัตว์ตรัง จับมือสำนักงานสาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  คุมเข้มเชื้อ Salmonella spp ในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร หลังพบปนเปื้อนอยู่ในตัวอย่าง เน้นเขียงหมูเป็นสำคัญ

นายธวัช อุดมคณารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวว่า  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้เรียกผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เจ้าหน้าที่เทศบาลของโรงฆ่าสัตว์ และผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงหมู) จำนวน 70 คน จาก 10 อำเภอของทั้งจังหวัดตรัง  มาประชุมให้ความรู้เรื่องการตรวจประเมินสถานการณ์ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp ในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร  ซึ่งเป็น 1 ในโรคที่สามารถสร้างอันตรายให้กับผู้บริโภคได้  โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 จังหวัดตรัง

เนื่องจากที่ผ่านมาทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้มีการเก็บเนื้อสุกร จำนวน 200 ตัวอย่าง  เพื่อตรวจหาเชื้อปนเปื้อน Salmonella spp ซึ่งพบว่ามีเปอร์เช็นต์สูง  ถึงแม้ว่าคนตรังจะไม่ติดเชื้อ เนื่องจากไม่นิยมบริโภคเนื้อสุกรแบบสุกๆ ดิบๆ  แต่ก็มีความจำเป็นต้องให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้รับทราบถึงปัญหาและผลกระทบจากการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ยังเข้าไปตรวจสอบดูแลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้เข้ามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์อีกด้วย