เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยมรณภาพ

วันที่ 07 มี.ค. 2556 เวลา 15:41 น.
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย มรณภาพแล้วสิริอายุ 87 ปี พรรษา 66 พิธีน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน 4โมงเย็นวันนี้

ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค. เวลา 14.45 น. พระเทพมหาเจติยาจารย์(ไพบูลย์ ภูริวิปุโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อดีตเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำพูนจนเกษียนอายุ ได้ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคหัวใจล้มเลว สิริอายุ 87 ปี พรรษา 66

ทั้งนี้พระเทพมหาเจติยาจารย์ ได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันนี้ เวลา 12.00 น. ได้เคลื่อนสรีระร่างพระเทพมหาเจติยาจารย์ นำมาที่ธรรมศรีจำปา วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลา 16.00 น.พิธีน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.ลำพูน เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม โดยจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 คืน.