ส.ท่องเที่ยวอุดรฯวอนม็อบเสื้อแดงหยุดป่วนเมือง

วันที่ 03 เม.ย. 2553 เวลา 15:01 น.
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อุดรธานี อ่านแถลงการณ์ ให้กลุ่มคนเสื้อแดงยุติการเคลื่อนไหว

นายทินกร ทองเผ่า นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อุดรธานี พร้อมด้วยผู้ประกอบการ ได้อ่านแถลงการณ์ สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาในระยะเวลา 2-3 ปี ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินรายได้เข้ามาหมื่นกว่าล้านบาทไปแล้ว โดยได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังปรากฏสื่อต่างๆ และเป็นที่รับทราบจากสาธารณชนไปแล้ว
         
นายทินกร กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าแต่ละฝ่ายยังไม่สามารถแสวงหาแนวทางร่วมกันได้ จึงไม่สามารถนำไปสู่ข้อยุติอย่างสันติ โดยผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวได้ส่งผลทางธุรกิจโดยตรงต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขาอาชีพ
ดังนั้นทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความประทับใจและการให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในในอนาคต จึงวอนให้กลุ่มเสื้อแดงอย่างได้ปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ในกทม. โดยจุดที่สำคัญอันดับหนึ่ง คือเส้นทางไปสำนักพระราชวัง และเส้นทางไปวัดพระแก้ว
         
นายทินกร กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์ปกติรายได้จากนักเที่ยวเข้ามาจังวัดอุดรธานี และจังวัดหนองคาย 500-600 ล้านบาท แต่ตอนนี้มีประกอบการธุรกิจหลายแห่ง ที่ยกเลิกจากนักเที่ยวไปแล้ว 50-60% โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่หายไป ในกลุ่มทวีป เอเซีย มีประเทศจีน ,ประเทศฮ่องกง ,ประเทศเกาหลี เป็นต้น หันไปท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศมาเลเซีย เพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
         
สหพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรง และร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมอย่างสันติ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมไทย โดยแต่ละฝ่ายควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและร่วมกันนำพาประเทศสู่ความเจริญมั่นคงต่อไป
         
ด้านนายพุฒิพัฒน์ มิ่งมิตรมี อายุ 46ปี บ.25/18 ม.4 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี พนักงานลูกจ้างขับรถ ของบริษัททินกรทัวร์ ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน จากเดิมรับจ้างขับรถได้เที่ยวละ5-7 เที่ยวต่อสัปดาห์ เดียวนี้เหลือเที่ยวละ3-4 เที่ยวต่อสัปดาห์ ซึ่งรายได้ค่าจ้างวันละ 300-400 บาท ทำได้เพียงอดทนและประหยัดเท่านั้น อยากให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับคืนให้เหมือนเดิม