ไทย-มาเลย์ร่วมมือพัฒนาปาล์มสงขลา

วันที่ 02 ก.พ. 2556 เวลา 18:44 น.
ไทย-มาเลย์ร่วมมือพัฒนาปาล์มสงขลา
ไทยและมาเลเซีย ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพปาล์มน้ำมันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ศึกษาธิการ ร่วมกับนาย Tun Datuk Seri Utama  Mohamed Khlil Bin Yaacob  ประมุขแห่งรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือไทย – มาเลเซีย เรื่องแนวทางในการพัฒนาศักยภาพปาล์มน้ำมันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  ระหว่าง บริษัท บิวท์ตามอนท์  แพลนเทชั่น จำกัด และสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

ความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมาย 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การศึกษาและวิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีการปลูก การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน  ด้านการรวบรวม การตลาด การแปรรูป ผลผลิตปาล์มน้ำมัน   ตลอดจนโรงงานสกัดพันธ์ปาล์มน้ำมัน  และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  และสภาเกษตรกร ในด้านการผลิต การจำหน่าย การตลาด และการแปรรูป

นอกจากนั้น ยังมีการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการปลูกปาล์มระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ จังหวัดสงขลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง รวม 1,000 คน โดยเน้นหัวข้อผลประโยชน์ที่ได้จากการปลูกปาล์มในพื้นที่นาร้าง เพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกรยกระดับเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดให้ดีขึ้น