หมอเผยหลวงพ่อคูณซึมความดันขึ้น

  • วันที่ 30 ม.ค. 2556 เวลา 15:15 น.

หมอเผยหลวงพ่อคูณซึมความดันขึ้น

คณะแพทย์เผยหลวงพ่อคูณมีอาการซึม น้ำตาลในเลือดสูง ความดันขึ้น คาดเครียดคิดถึงวัดบ้านไร่

นพ.พินิศจัย นาคพันธุ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แพทย์ประจำตัวหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ กล่าวว่า อาการอาพาธของหลวงพ่อคูณล่าสุด หลังจากที่ตรวจอาการอาพาธร่วมกับคณะแพทย์ที่ดูแลหลวงพ่อคูณ พบว่า มีอาการซึม น้ำตาลในเลือดสูง ความดันขึ้น  น่าจะเกิดจากอาการที่หลวงพ่อคูณอยากกลับวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด เนื่องจากนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2555

ทั้งนี้ ทุกครั้งที่คณะแพทย์ได้เข้าตรวจอาการอาพาธ หลวงพ่อคูณจะบ่นตลอดเวลาว่าอยากกลับวัดอยู่เป็นประจำ แต่ในวันนี้หลวงพ่อคูณบ่นว่า กูไม่มีลูกไม่มีหลาน จึงอยากกลับไปอยู่วัด อีกทั้งจากการตรวจวัดระดับความดันของหลวงพ่อคูณก็พบว่า ความดันสูงขึ้นเล็กน้อยกว่าเดิม ระดับการเต้นของหัวใจก็เต้นเร็วกว่าปกติเล็กน้อย คณะแพทย์จึงเกรงว่า จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแก่หลวงพ่อคูณ คณะแพทย์จึงได้ทำการเจาะเลือดเพื่อวัดระดับค่าน้ำตาลในเลือด ก็พบว่ามีระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่คณะแพทย์สามารถดูแลควบคุมได้ แต่หากให้คณะแพทย์ประเมินสภาพร่างกายของหลวงพ่อคูณก็ยังถือว่าดูดีกว่าช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจะต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะตามมาในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นพ.พินิศจัย กล่าวอีกว่า ในส่วนเรื่องสภาพปอดของหลวงพ่อคูณ จากการตรวจอย่างละเอียดพบว่าเสมหะลดลงกว่าทุกวันที่ผ่านมา จากการเพาะเชื้อก็ไม่พบการติดเชื้อซ้ำซ้อน ถือว่าในเกณฑ์ที่น่าพอใจของคณะแพทย์ แต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจในเรื่องต่างๆได้ จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะหลวงพ่อคูณได้ติดเชื้อที่ปอดที่ผ่านมาทำให้เนื้อปอดบางส่วนถูกทำลายไป อีกทั้งคณะแพทย์จะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการสำลักแก่หลวงพ่อคูณอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เนื่องจากช่วงนี้หลวงพ่อคูณจะจำวัดบ่อยและนานกว่าทุกๆครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการที่หลวงพ่อคูณมีอาการซึม จึงทำให้คณะแพทย์จะต้องใส่สายเครื่องช่วยหายใจในบางช่วงเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิด ส่วนในเรื่องการกลับวัดบ้านไร่จะต้องรอการประเมินสภาพร่างกายของหลวงพ่อคูณแบบวันต่อวัน

ข่าวอื่นๆ