ลำปางสั่งจนท.เข้มดับไฟป่า

  • วันที่ 19 ม.ค. 2556 เวลา 21:46 น.

ลำปางสั่งจนท.เข้มดับไฟป่า

ลำปางสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลไฟป่าพร้อมให้เข้าดับทันทีหากพบ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในการร่วมกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ จ.ลำปาง ทางจังหวัด ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กระจายใน 13 อำเภอ ให้ตั้งงบประมาณสนับสนุนในการร่วมกันป้องกัน และแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยามคอยดูแลในเรื่องของการจุดไฟเผาป่า และการเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี หากพบเห็นจุดไฟไหม้ หรือควันไฟโพยพุ่งขึ้นมา ก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกัน เข้าไปดับไฟให้หมดทุกจุด

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความเข้มข้น ยังได้สั่งการให้นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทั้งตำรวจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าภาพร่วมกันของแต่ละพื้นที่ในการสั่งการ และอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสอดส่องดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด

"ในปีนี้ การสั่งการลงไป จะต้องปฎิบัติอย่างจริงจัง ห้ามนิ่งเฉยต่อปัญหา อย่างไรก็ตาม จากรายงานภาพถ่ายทางดาวเทียม ที่เข้ามาขณะนี้ ตนได้สั่งการกำชับไปยังพื้นที่ 6 อำเภอของ จ.ลำปาง ให้เร่งสำรวจ และเข้าดับไฟอย่างครอบคลุม หลังพบจุดความร้อน หรือจุดฮอตสปอต เกิดขึ้น ในพื้นที่ ได้แก่ อ.เมืองลำปาง งาว  แจ้ห่ม วังเหนือ แม่เมาะ และเมืองปาน"นายธวัชชัยกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ