คนจนจี้รัฐแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

วันที่ 18 ม.ค. 2556 เวลา 20:41 น.
คนจนจี้รัฐแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
ผู้ไร้ที่ทำกิน 20 จังหวัดรวมตัวที่อนุสาวรีย์เราสู้บุรีรัมย์ ยื่นหนังสือรองเลขานายกฯแก้ปัญหาที่ทำกินหลังต่อสู้มานานร่วม 30 ปี

ตัวแทนเครือข่ายสภาประชาชน 4 ภาคที่ไม่มีที่ทำกินและที่เข้าไปจับจองทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือป่าสงวนแห่งชาติ จาก 20 จังหวัด ประมาณ 1,000 คน รวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์เราสู้  อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  เพื่อยื่นหนังสือกับนายสุภรณ์  อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำข้อเรียกร้องเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ทำกินให้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน  ตามคำสั่ง 86/55 ที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ทำกินให้กับกลุ่มสภาประชาชน 4 ภาค ที่ผ่านมาชาวบ้านร่วมกันเรียกร้องต่อสู้มาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม 30 ปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง ส่วนชาวบ้านที่เข้าไปจับจองพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม หรือป่าที่บริษัทเอกชนได้หมดสัญญาสัมปทาน สร้างที่พักอาศัยและทำกินรอการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐ กลับถูกหน่วยงานภาครัฐผลักดันขับไล่จนเกิดปัญหาเผชิญหน้ากันหลายครั้งจนเป็นปัญหายืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้

ข้อเรียกร้องที่ทางเครือข่ายสภาประชาชน 4 ภาค ได้ยื่นให้ทางรัฐบาลแก้ไขปัญหา  คือ ต้องการให้จัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกิน , หยุดข่มขู่คุกคาม หรือใช้กำลังขับไล่ชาวบ้าน ที่เข้าไปจับจองทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติซึ่งหากจะผลักดันออกจากป่าก็ควรจัดหาพื้นที่รองรับให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกิน นายสุภรณ์  กล่าวว่า จะได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ทำกินที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ทำกิน เพื่อที่จะได้หาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน ส่วนกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการเจ้าหน้าที่รัฐ  ใช้กำลังข่มขู่คุกคามเพื่อผลักดันให้ออกจากป่านั้นก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง  และจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหากระทบกระทั่ง