ลำปางสั่งคุมเข้มหมอกควันไฟ

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 17:46 น.
ลำปางสั่งคุมเข้มหมอกควันไฟ
ลำปางออกประกาศ 3 ฉบับคุมเข้มหมอกควันไฟหากพบผู้กระทำผิดลงโทษจับปรับขั้นเด็ดขาด

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผวจ.ลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ทราบและร่วมป้องกันไม่ให้ปัญหาและสภาพอากาศเกิดวิกฤตเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมที่ต้องห้าม คือ การจุดไฟเผาในที่โล่งแจ้ง เพราะขณะนี้หมอกควันไฟ ได้เริ่มเห็นในพื้นที่ จ.ลำปาง แล้ว นอกจากนี้ จ.ลำปาง ได้ออกประกาศ 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ประกาศกำหนดเขตควบคุมพื้นที่ไฟป่าในท้องที่ จ.ลำปาง, ฉบับที่ 2 ประกาศแจ้งเตือนให้งดการเผาขยะมูลฝอยและวัสดุที่เหลือจากการเกษตร และฉบับที่ 3 ประกาศขอความร่วมมือประชาชนห้ามกระทำการเผาป่า แผ้วถางป่า พืชทางการเกษตร โดยให้ถือปฎิบัติตาม หากมีการฝ่าฝืนจะจับกุมตามกฏหมาย

"จังหวัดเอาจริงกับการป้องกันครั้งนี้ หากพบจะบังคับใช้บทลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญากับผู้ฝ่าฝืนกระทำการเผาป่า แผ้วถางป่า พืชทางการเกษตร จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 หมื่นบาท , ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ , ถ้าทำในเนื้อที่เกินกว่า 25 ไร่ จำคุกตั้งแต่ 2 ปี – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท – 100,000 บาท รวมทั้งความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ อัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท" นายธวัชชัยกล่าว