โคราชจัดมหกรรมแรงงานรับกว่า6.5พันอัตรา

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 16:10 น.
โคราชจัดมหกรรมแรงงานรับกว่า6.5พันอัตรา
โคราชจัดมหกรรมนัดพบแรงงานมีตำแหน่งว่างงานกว่า 6,500 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนคราชสีมา ร่วมกับ หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน และตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ผู้สมัครงานได้ทราบแห่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การจัดงานได้มีผู้ประกอบการมากกว่า 90 แห่ง มาเปิดบูธรับสมัครงาน และบางผู้ประกอบการก็ได้ตั้งโต๊ะสัมภาษณ์งานเพื่อรับทราบผลการสมัครงานได้ทันที ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างกว่า 6,500 อัตรา โดยแยกเป็น ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี มีทั้งสิ้นกว่า 3,600 อัตรา , ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีกว่า 2,800 อัตรา และไม่ระบุระดับการศึกษา กว่า 200 อันตรา ซึ่งภายในงานยังมีบูธสำหรับฝึกอาชีพอิสระ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดำรงชีพ ทั้งนี้ผู้ที่พลาดไปสมัครงานในวันดังกล่าวสามารถไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาในวันเวลาราชการ