โคราชเตือนประหยัดน้ำหวั่นเจอแล้งหนัก

  • วันที่ 07 ม.ค. 2556 เวลา 19:15 น.

ปภ.โคราชเตือนประชาชนในเขตเทศบาลประหยัดการใช้น้ำประปา หลังปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองเหลือเพียงแค่ 36%

นางปิยะฉัตร อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ประสานงานมายัง ปภ.นครราชสีมา เรื่องประกาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และชุมชนที่มีเขตติดต่อเขตเทศบาลนครนครราชสีมาที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลฯ ทั้งบ้านเรือนประชาชน องค์กร ร้านค้า และสถานประกอบการทุกแห่ง ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ที่ใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชน 5 อำเภอ รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 113 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 36% จากความจุทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำนักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาซึ่งใช้แหล่งน้ำนี้เป็นแหล่งน้ำดิบ โดยส่งน้ำมาตามท่อส่วนหนึ่งและสูบน้ำจากคลองลำตะคองอีกส่วนหนึ่ง ปรากฏว่าขณะนี้น้ำในคลองลำตะคองมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณน้ำประปาที่ผลิต และจ่ายให้กับประชาชนลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำประปาขาดแคลน และไหลอ่อนในบางพื้นที่ขณะนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครนคราชสีมา องค์กร ร้านค้า และสถานประกอบการต่างๆ ให้ช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งขอให้ประชาชนเตรียมการจัดหาภาชนะรองรับน้ำเพิ่มเติมไว้ เมื่อเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ และในหมู่บ้านหรือชุมชนควรเตรียมการจัดหาภาชนะกลาง หรือถังน้ำกลางสำหรับชุมชน เพื่อเตรียมน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขสายด่วน 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวอื่นๆ