แห่ลงทะเบียนว่างงานรับค่าแรง300

วันที่ 03 ม.ค. 2556 เวลา 11:26 น.
แห่ลงทะเบียนว่างงานรับค่าแรง300
ชาวโคราช แห่ลงทะเบียนว่างงานคึกคัก หลังรัฐบาลปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 56

บรรยากาศภายในสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ถ.สืบสิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประชาชนผู้ว่างงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาลงทะเบียนสมัครงานกันอย่างคึกคัก ภายหลังที่รัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่มาลงทะเบียนว่างงานส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี ขณะที่ข้อมูลตำแหน่งงานว่างในสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม 2556 มีประมาณ 4,000 อัตรา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสายงานการผลิตตามโรงงานต่างๆ ที่รับพนักงานวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่ามัธยมปลายลงมา

นายมนตรี ดินกระโทก อายุ 34 ชาว อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา หนึ่งในผู้ที่มาลงทะเบียนว่างงานครั้งนี้ กล่าวว่า เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ตนได้ถูกโรงงานแป้งมันแห่งหนึ่งใน อ.หนองบุญมาก เลิกจ้างเนื่องจากทางโรงงานฯ อ้างว่าทนแบกรับภาระค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทไม่ไหว จึงทำให้ตนว่างงาน และมาลงทะเบียนไว้ เพื่อขอใช้สิทธิ์รับเงินชดเชยผู้ว่างงานจากรัฐบาล และรอสมัครตำแหน่งงานใหม่ตามที่ผู้ประกอบการจะเรียกตัว โดยหวังว่าจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศไว้

ด้านนางอัญชลี สินธุพันธ์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมามีผู้มาลงทะเบียนว่างงานจำนวน 596 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้าง และลาออกจากงาน ส่วนสถิติผู้มาลงทะเบียนว่างงานเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 มีจำนวนทั้งหมด 181 ราย โดยเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้าง 153 ราย และผู้ที่ลาออกจากงานจำนวน 28 ราย ซึ่งคาดว่าในช่วงนี้จะมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนสมัครงานเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เพราะมีแรงงานชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ เดินทางกลับมาทำงานในบ้านเกิดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่แตกต่างกัน