องคมนตรีวางพวงมาลาวันจงอางศึก

วันที่ 20 ธ.ค. 2555 เวลา 16:48 น.
องคมนตรีวางพวงมาลาวันจงอางศึก
องคมนตรีวางพวงมาลาครบรอบ45ปีวันจงอางศึก รำลึกทหารไทยเสียชีวิตในสงครามเวียดนาม

ที่อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันจงอางศึก ครบรอบ 45 ปี เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสนามรบในประเทศเวียดนาม และเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานจงอางศึกได้ถือปฏิบัติสืบทอดเกียรติภูมิของหน่วยจงอางศึกไว้ โดยมีการประกอบพิธีสงฆ์และร่วมแสดงความเคารพดวงวิญญาณนักรบไทย กล่าวสดุดีวีรกรรมนักรบไทย จากนั้นได้วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม และทำความเคารพดวงวิญญาณนักรบทหารผ่านศึก โดยมี พลตรีไพโรจน์ ทองมาเอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และสมาชิกชมรมจงอางศึกเข้าร่วมในพิธี