อากาศแปรปรวนผักแปดริ้วพุ่ง80บาท/กก.

  • วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 21:16 น.

อาการแปรปรวนผักเมืองแปดริ้วราคาพุ่งทำนิวไฮ 80 บาทต่อกิโลกรัม

นางทองสุข รุ่งแสงสี  เกษตกรผู้ปลูกผักสวนผักคะน้ำ  ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในปีนี้ราคาผลผลิตผักคะน้าที่ผลิตได้จากสวนขายได้ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปี อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาตั้งแต่ทำสวนผักมานานกว่า 40 ปี และเมื่อ 2 วันที่ผ่านมานี้ราคาผักได้พุ่งสูงถึงกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่แม่ค้ามารับซื้อเองจากสวน ส่วนราคาขายหน้าตลาดนั้นอยู่ที่ กก.ละ 80 บาท หรือแพงกว่านั้นแล้วแต่ตลาด

ขณะที่ราคาก่อนหน้านี้เมื่อกว่า 1-2 ปี ที่ผ่านมาราคาผักคะน้าขายออกจากสวนอยู่ที่ กก.ละ 10 บาท เท่านั้น ซึ่งสาเหตุนั้นเนื่องจากผลผลิตในพื้นที่มีน้อยลง เกษตรกรผลิตได้ไม่มากนัก เนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี 54 ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปีจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ จึงทำให้เกิดโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับผัก ทั้งเกิดเชื้อรา รากเน่า ใบด่างหรือโรคตากบ ผลผลิตจึงลดลงจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อเนื่องมาจนถึงในปีนี้ที่ผ่านมาเกือบตลอดทั้งปี ราคาผักคะน้ายังคงทรงตัวอยู่ที่ กก.ละ 40 บาท เพราะมีฝนตกชุกจนเกือบถึงปลายปีเช่นเดียวกัน

ประกอบกับในพื้นที่ยังเป็นพื้นที่น้ำเค็มจากปากอ่าวบางปะกงขึ้นถึง เกษตรกรบางรายที่ไม่มีพื้นที่ทำร่องเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้ปลูกผักในช่วงฤดูแล้ง ก็จะไม่สามารถใช้พื้นที่ทำการปลูกผักได้ จึงยิ่งทำให้ผลผลิตในช่วงฤดูนี้ลดน้อยลงไปอีก

อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลผลิตผักคะน้าจะขายได้ราคาดีแต่เกษตรกรก็ยังมีภาระเพิ่มมากขึ้นจากค่าแรงงานที่แพงขึ้น ค่าปุ๋ย ค่ายาที่แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลิตที่ขายได้ราคาดีกลับมีปริมาณไม่มาก จึงไม่ส่งผลดีอะไรมากนักในระยะสั้น และขณะนี้ทราบว่าราคาผักก็กำลังจะมีแนวโน้มลดลงแล้วในอีกวัน 2 วันข้างหน้า

ข่าวอื่นๆ