โคราชประกาศพิบัติแล้งแล้ว25อำเภอ

  • วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 14:39 น.

โคราชประกาศพิบัติแล้งแล้ว25อำเภอ

โคราชประกาศภัยพิบัติแล้ว 25 อำเภอ มูลค่าความเสียหายกว่า 170 ล้านบาท

นางปิยะฉัตร อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าได้ประกาศให้พื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้วทั้งสิ้น 25  อำเภอ จาก 32 อำเภอ เดือดร้อนหมด 174 ตำบล 1,768 หมู่บ้าน หรือกว่า 9.2หมื่นครัวเรือน มีประชากรได้รับผลกระทบกว่า 1.4 แสนคน  และมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 8.5 แสนไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 170 ล้านบาท ทั้งนี้ทางปภ.จังหวัดนครราชสีมาได้ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำขนาด 6 พันลิตร ถึง 1หมื่นลิตร ไว้ในการเข้าช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำในการอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น  146 คัน และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว  จำนวน 152 เครื่อง ไว้เข้าดำเนินการให้ช่วยเหลือหากมีการประสานขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที   นอกจากนี้หากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 044-242280 044-242230 หรือ สายด่วน 2784 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ