ศัตรูพืชระบาดหนักหอมแดงศรีสะเกษ

วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 13:24 น.
ศัตรูพืชระบาดหนักหอมแดงศรีสะเกษ
ศัตรูพืชชนิดใหม่ 2 ชนิดแพร่ระบาดหนักหอมแดงศรีสะเกษ 

นายสมหวัง  ไชยสมุทร  เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงบ้านผักขะ  ต.ลิ้นฟ้า  อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ปลูกหอมแดงจำนวน 3 ไร่  ปีนี้ประสบกับปัญหามีศัตรูพืชระบาดในไร่หอมแดง  รวมแล้วประมาณ 1ไร่  ซึ่งเกษตรกรเรียกว่าโรคปลายแห้ง ลักษณะปลายของใบหอมจะแห้งเหี่ยวไม่ลงหัวและลีบเล็ก  ส่วนโรคหมานอนนั้น  จะมีลักษณะหัวหอมจะเป็นน้ำแล้วแพร่ขยายลามไปทั้งไร่มีใบหงิกงอ  ส่วนสาเหตุเพราะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมามีสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกลงมาพร้อมกับสภาพอากาศแปรปรวนจึงเกิดโรคนี้ขึ้นกับหอมแดง นายสุรชาติ  แก้วศิลา  นายอำเภอยางชุมน้อยกล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ปัญหาโรคในหอมแดงที่พบอยู่ 2 ชนิดคือ โรคแอนแทรกโนส  เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา  ลักษณะของโรคจะมีปลายไหม้เป็นจุดและปลายลำต้นหอมจะงอลงมา  ส่วนอีกโรคหนึ่งคือโรคแมลงศัตรูพืช  ทั้งสองโรคเป็นอุปสักต่อเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงเป็นอย่างมาก  ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในโรคแอนแทรกโนส  ป้องกันโดยการใช้ยาในการป้องกันและกำจัดเชื้อรา  ส่วนโรคที่เกิดจากแมลงศัตรูพืชก็จะใช้ยาปราบศัตรูพืช เป็นแนวทางป้องกันให้แก่เกษตรกร  และอีกประการหนึ่งคือในช่วงเดือนที่ผ่านมาในพื้นที่อ.ยางชุมน้อยประสบปัญหาในเรื่องของอากาศแปรปรวน  ซึ่งจะมีอากาศร้อนอบอ้าวและมีฝนตกหอมแดงจะไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวเพราะจะเกิดโรคได้ง่าย  ซึ่งหอมแดงจะชอบอากาศที่หนาวเย็นจะได้ผลผลิตที่ดี

บทความแนะนำ