สุรินทร์ประกาศภัยพิบัติแล้ง6อำเภอ

  • วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 12:30 น.

สุรินทร์เจอแล้งประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว6อำเภอเจ้าหน้าที่ระดมขนรรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือ

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้วจำนวน 6 อำเภอ ได้แก่อ.เมือง อ.จอมพระ อ.รัตนบุรี อ.เขวาสินรินทร์ อ.ศรีณรงค์ และอ.สำโรงทาบ รวม 62ตำบล 658หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 37,428 ครัวเรือน132,107 คน นาข้าวได้รับความเสียหาย97,3091 ไร่ คาดว่าจะเสียหายอีก 22,297 ไร่

ส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกบภัยพิบัติ จังหวัดได้จัดหน่วยรถบรรทุกน้ำ ร่วมกับหน่วยงานทหาร อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ราษฎรที่ได้รับเดือดร้อนในพื้นที่ อ. เมือง และ อ.เขวาสินรินทร์ แล้ว จำนวน 298 เที่ยว ปริมาณน้ำ 1,788,000 ลิตร โดยใช้งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบอื่นๆ 149,000 บาท

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ