กาฬสินธุ์ร้อนจัดปลากระชังตายเกลื่อน

วันที่ 27 พ.ย. 2555 เวลา 19:57 น.
กาฬสินธุ์ร้อนจัดปลากระชังตายเกลื่อน
กาฬสินธุ์แปรปรวนอากาศร้อนน้ำแล้งขั้นวิกฤตปลากระชังน็อคตายเกลื่อน

สภาพอากาศแปรปรวนร้อนและแล้งอย่างหนัก ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ของจ.กาฬสินธุ์เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว พบว่า ล่าสุดมีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 334 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง 17% ของความจุอ่าง และปริมาณน้ำยังมีแนวโน้มที่จะลดลงอีก เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในตอนกลางวัน ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากการลงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ 4 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ยังพบว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีน้ำน้อยส่งผลกระทบระบบนิเวศน์โดยตรง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า 80ราย กำลังเจอปัญหาปลากระชังน็อคน้ำตายเกลื่อนทุกวัน ต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการเร่งตักปลาออกจากกระชัง เพื่อป้องกันปลาในกระชังตายเพิ่มอีก

นายบุญสวน บูรณะ  เกษตรกรเลี้ยงปลากระชัง กล่าวว่า สาเหตุที่ปลากระชังน็อกน้ำตายน่าจะเกิดจากภาวะขาดอ๊อกซิเจน ซึ่งปลาที่ตายชาวบ้านได้แต่เพียงนำไปทำเป็นปลาร้าปลาเค็ม เพื่อจำหน่ายหรือเอาไว้บริโภคกันเองในครัวเรือน โดยกลุ่มผู้ปลากระชังบ้านโคกกลางเหนือ มีผู้เลี้ยงปลากระชังไม่น้อยกว่า 80 ราย ซึ่งปลาที่น็อกตายเป็นทุกกระชังปลา มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกษตรกรบางรายยังลังเลที่จะเลี้ยงปลาเพิ่ม แต่หากหยุดกิจการไปก็จะขาดรายได้ไม่มีงานทำ จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐออกมาสำรวจเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยเร็ว