บุรีรัมย์ประกาศพิบัติแล้งแล้ว6อำเภอ

วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 19:50 น.
บุรีรัมย์ประกาศพิบัติแล้งแล้ว6อำเภอ
บุรีรัมย์ประกาศภัยพิบัติแล้งแล้ว 6 อำเภอเดือดร้อนหนักกว่าหมื่นครัวเรือน

สถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จ.บุรีรัมย์ได้ขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาในหลายพื้นที่เริ่มมีปริมาณลดลง รวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ตื้นเขินแห้งขอดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชน เกษตรกร และสัตว์เลี้ยง ทางจ.บุรีรัมย์ ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากภาวะภัยแล้งแล้ว 6 อำเภอ คือ อ.เมือง, ห้วยราช, บ้านด่าน, ลำปลายมาศ, พุทไธสง และอ.หนองหงส์  พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 34 ตำบล 297 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน 10,891 ครัวเรือน

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวได้รับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงอีกจำนวน 91,449 ไร่ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ส่วนราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ขณะนี้ทางจังหวัดทหารบก รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เร่งระดมรถบรรทุกน้ำ นำน้ำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง

นายณัฐวัฒน์ อ่อนสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค ก็ได้ให้ทางอำเภอเร่งสำรวจเพื่อนำน้ำออกไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรทันที โดยสามารถใช้งบทดรองราชการที่มีอยู่อำเภอละ 1 ล้านบาท แต่หากอำเภอไหนงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ให้ทำเรื่องเสนอมายังจังหวัด เพื่อที่ผวจ.บุรีรัมย์จะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

ด้านนายอภินันท์ จันทรังษี ผวจ.บุรีรัมย์ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ  เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงาน  โดยเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเร่งสำรวจช่วยเหลือเกษตรกรที่นาข้าวได้รับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นวาระเร่งด่วน

บทความแนะนำ