น้ำอ่าวไทยเน่ายังไม่กระทบบางปะกง

วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา 19:22 น.
น้ำอ่าวไทยเน่ายังไม่กระทบบางปะกง
พ่อเมืองแปดริ้วยันน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบนเน่ายังไม่ส่งผลกระทบแม่น้ำบางปะกง

นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผวจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวถึงกรณีพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณปากอ่าวไทยตอนบนได้เกิดภาวะสาหร่ายหรือแพลงตอนบางชนิดเจริญเติบโตมากผิดปกติ จนทำให้น้ำในบริเวณดังกล่าวมีค่าออกซิเจนต่ำ หรือขาดออกซิเจนจนทำให้ปลาตายในพื้นที่หลายจังหวัด ทั้งสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จนมาถึง จ.สมุทรปราการ แต่ขณะนี้ในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลของจ.ฉะเชิงเทรา ตลอดความยาวประมาณ 20 กม.นั้น ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้หากภาวะที่เกิดขึ้นลุกลามเข้ามาถึงยังในเขตพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพร้อมที่จะเข้าไปดูแลเยียวยาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกร แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว

นายเริงศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ประมงชายฝั่งเกี่ยวกับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่น่าเป็นห่วงนั้น คือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ที่อาจจะได้รับผลกระทบมากและเกิดความเสียหายมากกว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ เนื่องจากผู้เลี้ยงปลากะพงและกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ได้หันไปเพาะเลี้ยงบนฝั่งกันเกือบหมดแล้วจึงอาจได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากสภาพน้ำในบริเวณดังกล่าวนี้มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง