ขอนแก่นแล้งน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีไม่ถึงครึ่ง

วันที่ 14 พ.ย. 2555 เวลา 14:20 น.
ขอนแก่น แล้งหนัก น้ำในอ่างของเขื่อนอุบลรัตน์มีไม่ถึงครึ่ง  ด้านกรมทรัพยากรน้ำเล็งผันน้ำโขงแก้แล้งภาคอีสานยั่งยืน

นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนอุบลรัตน์มีเพียง 43.84% ของความจุอ่างหรือประมาณ 1,065.81 ล้านลบ.ม. โดยสามารถใช้น้ำได้อีกเพียง 26% ขณะที่อ่างเก็บน้ำ 14 แห่งของจังหวัดมีปริมาณน้ำเก็บกักที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งนอกจากจะนำน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้ว ยังคงมีการจัดสรรงบสำหรับการขุดบ่อ ลอกท่อ รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรอย่างทั่วถึงแล้วเช่นกัน                 ด้านนายผดุงเกียรติ สีตะวัน ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการศึกษาความเหมาะสมและรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยมติที่ประชุมได้ข้อสรุปในการเร่งจัดหาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเหนือเหนือให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกับการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในฤดูแล้ง สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อทำการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรที่มากถึง  51.15 ล้านไร่ ในพื้นที่ 20 จังหวัดในจำนวนนี้คิดเป็นพื้นที่ชลประทาน 42.92 ล้านไร่ ดังนั้นการวางแผนในการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งอย่างยั่งยืนคือ การผันน้ำจากแม่น้ำโขงโดยการสูบน้ำส่งขึ้นคลองส่งน้ำสายหลัก ซึ่งวางตัวอยู่บนที่สูงและลัดเลาะไปตามสภาพ โดยจะเริ่มดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ในระยะเวลา 7 เดือนคือตั้งช่วงเดือน พ.ค.– พ.ย.ปีหน้า               “ด้วยสภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปในรูปแบบของแรงโน้มถ่วง จะสามารถทำให้การสูบน้ำจะส่งผ่านคลองส่งน้ำสายรองและระบบกระจายน้ำไปยังสระเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามได้กำหนดพื้นที่สำหรับการเก็บกัก ด้วยการขุดบ่อน้ำต่อครัวเรือต่อ 20 ไร่ ในอัตราขนาดบ่อพักน้ำ 9,000 ลบ.ม. โดยจะสามารถเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต่างๆ คลุมทุกพื้นที่ในขนาดใหญ่ กลาง เล็ก สระเก็บน้ำธรรมชาติ และสระน้ำในไร่นา ที่เดิมจะมีเพียง 13,797 ล้าน ลบ.ม. จะเพิ่มขึ้นเป็น 25,734 ล้าน ลบ.ม.  โดยจะจะบรรเทาภัยแล้งในภาคอีสานได้อย่างยั่งยืน” นายผดุงเกียรติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต