ไอซีทีเปิดใช้ไวไฟฟรีที่เชียงใหม่3พันจุด

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 21:23 น.
ไอซีทีเปิดไวไฟฟรีที่เชียงใหม่3พันจุด เอไอเอสแจง 1 คน 1 สิทธิ์ความเร็ว 10 Mbps 5 ชั่วโมงต่อเดือน

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการแถลงข่าว ICT free Wifi for Public by AIS ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในการแถลงข่าว          การดำเนินโครงการ ICT free WIFI for Public by AIS เป็นความร่วมมือระหว่างกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเอไอเอส ในการดำเนินการติดตั้งและให้บริการ ICT free Wifi เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) ของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษา          โดยเอไอเอสซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมในฐานะการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย จะทำน้าที่ในการดำเนินการและติดตั้ง ICT free Wifi จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ เทศบาล สนามบิน สถานีขนส่ง แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ย่านชุมชน ร้านค้า ห้องสมุด โรงแรม และธนาคาร เป็นต้น พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายจุดให้บริการเป็น 60,000 จุดภายในสิ้นปีนี้นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ เอไอเอสได้ติดตั้งจุดให้บริการ ICT free Wifi ครบทั้ง 17 จังหวัด จำนวน 9,000 จุด โดยในส่วนของ จ.เชียงใหม่มีจุดให้บริการทั้งสิ้น 3,000 จุดครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั้งสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เทศบาล ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต กาดสวนแก้ว บิ๊กซี และสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถ.นิมมานเหมินท์ ถนนคนเดินท่าแพ ถนนคนเดินวัวลาย ตลาดวโรรส กาดรินคำ เป็นต้น          ทั้งนี้ ผู้ใช้ ICT free Wifi จะได้รับบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ความเร็วของการดาวน์โหลดที่ 10 Mbps สามารถใช้บริการได้สูงสุด 5 ชั่วโมงต่อเดือนผ่านเครือข่าย Partner ของเอไอเอสคือ 3BB Wifi โดยประชาชน 1 คนจะสามารถขอใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ที่ www.ais.co.th/ictfreewifi เพื่อรับ Username และ Password ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2556          ขณะที่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่ได้เข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wifi โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และเป็นโอกาสอันดีที่ชาว จ.เชียงใหม่ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีครอบคลุมถึง 3,000 จุด ในบริเวณที่สำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ ที่จะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของชาวเชียงใหม่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

บทความแนะนำ