สตง.ลุยตากสอบทุจริตประปาอุ้มผาง

วันที่ 26 ต.ค. 2555 เวลา 20:47 น.
สตง.ลงพื้นที่ตากตรวจสอบการทุจริตประปาภูเขาอุ้มผางสร้างเสร็จใช้การไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)จากกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 4 คน เดินทางไปยังเทศบาลต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อตรวจสอบโครงการประปาภูเขาแม่กลอง ที่สร้างแล้วเสร็จมีการตรวจรับงานไปแล้ว แต่จนถึงบัดนี้ยังใช้การไม่ได้ ส่งผลให้ราษฎรบ้านแม่กลองใหม่ หมู่ที่ 1 , บ้านแม่กลองเก่า หมูที่ 2 , บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 และบ้านยะแมะ หมู่ที่ 4 ต.แม่กลอง ได้รับความเดือดร้อน ที่ไม่มีน้ำใช้ ทั้งที่โครงการดังกล่าวได้ใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณกว่า 5 ล้านกว่าบาท โดยการตรวจสอบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโรงประปา  และสอบปากคำเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ตรวจรับงาน รวมทั้งสอบการหายไปของรถดูดฝน ที่ใช้ในโครงการถนนไร้ฝุ่น ซึ่งหายไป จึงให้เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลไปนำมาเก็บไว้ที่เทศบาลตำบลแม่กลอง นายเอกชัย วงศ์ใจคำ ชาวบ้านป่าคา ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง กล่าวว่า ตั้งแต่เทศบาลได้เริ่มโครงการประปาภูเขาในสมัยที่ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง มาจนยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแม่กลองปีนี้ และรวม เป็นเวลา 3 ปีแล้ว ยังไม่เคยได้ใช้น้ำประปาภูเขาเลย ไม่ทราบว่า เพราะเหตุใด และเท่าที่ทราบ คณะกรรมการก็ตรวจรับงานไปหลายปีแล้ว