เขื่อนพิมายเร่งปล่อยน้ำช่วยชาวนา

  • วันที่ 25 ต.ค. 2555 เวลา 12:21 น.

เขื่อนพิมายเร่งปล่อยน้ำช่วยชาวนา

เขื่อนพิมายโคราช เร่งปล่อยน้ำให้นาข้าวหลังพบนากว่า 2 แสนไร่ ขาดน้ำนับเดือน พร้อมประกาศให้เกษตรกรรีบตุนน้ำ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เร่งส่งน้ำสู่คลองชลประทานเพื่อหล่อเลี้ยงนาข้าวในเขตชลประทานกว่า 2 แสนไร่ ซึ่งกำลังตั้งท้อง ออกรวง ภายหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงมานับเดือน ส่งผลให้ต้นข้าวขาดน้ำหล่อเลี้ยงและใกล้แห้งตายเป็นจำนวนมาก

นายกิตติกุล เสภาศีราภรณ์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย เปิดเผยว่า ในปีนี้สถานการณ์แล้งมาเร็วกว่าทุกปี ซึ่งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเหลือเฉลี่ยเพียง 50% เท่านั้น ทางชลประทานจังหวัดนครราชสีมา จึงได้เตรียมที่จะงดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีหน้า แต่ในช่วงนี้เนื่องจากนาข้าวในเขตรับผิดชอบของชลประทาน ประมาณ 2 แสนไร่ กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้อง ออกรวง ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จึงต้องปล่อยน้ำไปให้เกษตรกรเพื่อช่วยไม่ให้ต้นข้าวแห้งตาย

พร้อมกันนี้ก็ขอให้ประชาชนอย่าได้สูบน้ำจับปลาในช่วงนี้ เพราะจะทำให้น้ำในสระต่างๆ แห้ง และไม่มีน้ำเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งอีก โดยน้ำที่ปล่อยให้นี้คาดว่าจะสามารถช่วยให้ต้นข้าวอยู่รอดจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ นายกิติกุล กล่าว

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมานั้น ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% ของความจุกักเก็บ โดยอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำ 163 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 52 % ของความจุที่ระดับกักเก็บ 324 ล้าน ลบ.ม. , อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ปริมาณน้ำ 98 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89 % ของความจุที่ระดับกักเก็บ 110 ล้าน ลบ.ม. , อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 165 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 60 % ของความจุที่ระดับกักเก็บ 275 ล้าน ลบ.ม. และ อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำ 60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43 % จากความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้าน ลบ.ม.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ