น้ำโขงลดวูบ!หวั่นแล้งหนัก

วันที่ 13 ต.ค. 2555 เวลา 10:27 น.
น้ำโขงลดวูบ!หวั่นแล้งหนัก
แม่น้ำโขงช่วงรนครพนมแห้งเร็วเหลือประมาณ 4 เมตร เสี่ยงแล้งหนัก ชลประทานเตรียมรับมือ

ระดับแม่น้ำโขงช่วงจังหวัดนครพนมได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 4.50 เมตร เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ  ประมาณ 10 เมตร   เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแล้งสูง  เนื่องจากแม่น้ำโขงลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แม่น้ำสาขาต่างๆ เริ่มแห้งขอด รวมถึงในปีนี้มีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต่ำ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือน้อยอยู่ที่ประมาณ 60%     

ขณะเดียวกันในส่วนของ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ ประตูระบายน้ำ ธรณิศนฤมิต  ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมรองรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆ ไหลผ่านหนองหาน จ.สกลนคร ลงสู่แม่น้ำโขง  ได้เตรียมพร้อมเร่งควบคุมน้ำการเก็บกักน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ที่ปริมาณ 35 ล้านลูกบาตรเมตร เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งโดยมีพื้นที่การเกษตรที่สามารถรองรับได้กว่า 60,000 ไร่  

ด้าน นายพิทักษ์  ปักษานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง 3  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า  ในช่วงนี้ทางโครงการได้เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งมีการควบคุมปริมาณน้ำเก็บกักไว้ที่ระดับมาตรฐานคือ ประมาณ 35 ล้านลูกบาตรเมตร  เพื่อให้เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร ให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดปี ไม่ต่ำกว่า 61,000 ไร่  ส่วนภัยแล้งคาดว่าจะสามารถรับมือได้   แต่หากเกิดปัญหาพื้นที่การเกษตรไม่มีน้ำเพียงพอจะต้องมีการผันน้ำโขงกลับมาใช้ในระบบชลประทานได้