พระบรมฯพระราชทานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมพิษณุโลก

  • วันที่ 29 ก.ย. 2555 เวลา 15:59 น.

พระบรมฯพระราชทานถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมพิษณุโลก

"สมเด็จพระบรมฯ" พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย จ.พิษณุโลก ขณะที่ 8 อำเภอ ยังมีน้ำท่วม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ถุง มามอบให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย หมู่ 9 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มาตรวจรักษาผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่มีอาการเจ็บป่าว

ทั้งนี้ จ.พิษณุโลก มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และน้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2555 ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 8 อำเภอ 39 ตำบล 223 หมู่บ้าน คือ อ.บางกระทุ่ม อ.ชาติตระการ อ.วังทอง อ.เนินมะปราง อ.นครไทย อ.บางกระทุ่ม อ.เมืองพิษณุโลก อ.บางระกำ และอ.พรหมพิราม ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,295 ครัวเรือน บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง จำนวน 1,725 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรนาข้าว ได้รับผลกระทบจำนวน 160,000 กว่าไร่ โรงเรียน 1 แห่ง วัด 3 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 แห่ง

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ