คาด10วันน้ำท่วมปราจีนฯปกติ

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 19:32 น.
คาด10วันน้ำท่วมปราจีนฯปกติ
กรมชลฯคาดอีก 10 วันสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในลุ่มแม่น้ำปราจีนจะปกติ ขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแนวโน้มน้ำท่วมมีปริมาณลดลง

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน กล่าวว่าสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปราจีน ว่ามีปริมาณน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม  ต.บ้านแจ้ง  อ.เมือง จ.สระแก้ว ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 40 เซนติเมตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มีแนวโน้มลดลงตลอด จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1-2วันนี้

อย่างไรก็ตามปัญหาน้ำท่วมยังหนักที่ อ.กบินทร์บุรี ระดับสูงกว่าตลิ่ง 1.80 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวแล้วโดยเข้าท่วมตลาดเก่าและเทศบาลกบินทร์บุรี รวมทั้งชุมชนบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำปราจีนบุรีตลอดสาย ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำของชลประทาน คาดว่าจะลดลงภายใน 7 -10วันซึ่งสามารถไหลลงแม่น้ำบางปะกง ได้อย่างต่อเนื่อง แต่พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำ จ .ปราจีนใช้เวลาถึง 15 วันถึงกลับสู่ภาวะปกติ

ในส่วนปริมาณน้ำแม่น้ำปราจีน ที่ผ่านจ.นครนายก ได้ทำให้น้ำในลุ่มน้ำนครนายกมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนตกพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนครนายก ที่ อ.บ้านนา  จ.นครนายก และอ.วิหารแดง สระบุรี  ไหลมาประตูระบายน้ำหนองหมู เข้าสู่คลองระพีพัฒน์ เข้าคลองรังสิตประยูรศักดิ์  มาสูบออกที่ประตูจุฬาลงกรณ์ และลงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีปริมาณน้ำบางส่วนไปสูบออกประตูเสาวภาผ่องศรี เข้าสู่คลองหกวาสายล่าง ปลายคลอง 13 เข้าสู่คลองแสนแสบ เข้าสถานีสูบน้ำนครเนื่องเขต ลงคลองพระองค์ไชยานุชิต มาคลองแนวลำปะทิว สูบออกด้านคลองชายทะเล ระบายได้วันละ 50-70 ลบม.ต่อวินาที กรมชลฯพยายามเร่งระบาย ปริมาณน้ำดังกล่าวไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออก  

ทั้งนี้กรุงเทพฯฝั่งตะวันตก ได้เร่งสูบออกสถานีคลองโยง  และสถานีสูบน้ำคลองมหาสวัสดิ์ สูบออกแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยา  ต่อเนื่อง ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีฝนหนักถึง -29 ก.ย. กรมชลฯเฝ้าระวังและเตรียมพื้นที่ในทุ่งทั้งตะวันตก ตะวันออก ซึ่งว่างเปล่าหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาหมดแล้ว  กณฑ์ควบคุมจากเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2 พัน ลบม.ต่อวินาที

สถานการณ์น้ำล่าสุดแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ใน เวลา 16.00 น.มีปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,589 ลบม.ต่อวินาที ผ่าน จ.อ่างทอง 1,683 ลบม.ต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำน้อยลงโดยลำดับ ซึ่งผ่านที่ อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 868 ลบม.ต่อวินาที น้อยกว่าเมื่อวานวันที่ 23 ก.ย. 48 เซนติเมตร คลองโผงเผง ปริมาณน้ำ 497 ลบม.ต่อวินาที น้อยลง 5 เซนติเมตร อ.บางบาล ปริมาณน้ำ 139 ลบม.ต่อวินทีน้อยกว่าเมื่อวาน  3 เซนติเมตร ซึ่งแนวโน้มสถานการณ์น้ำท่วมลดลงตามลำดับ

อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้มีฝนลงจะเพิ่มระดับน้ำขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ผลกระทบมากกว่าในช่วงหนึ่งหรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับปริมาณน้ำผ่านเขื่อนพระรามหก 260  ลบม.ต่อวินาที ไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วม ต.บ้านสร้าง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดจากน้ำฝนท่วมขังในพื้นที่ ในส่วนพายุเจอลาวัต จากฟิลิปินส์ คาดว่าไม่ส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทย เพราะได้ขึ้นฝั่งที่ไต้หวันแล้ว