พิษน้ำท่วมพืชผักแพงเท่าตัว

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 15:49 น.
พิษน้ำท่วมพืชผักแพงเท่าตัว
พิษน้ำท่วมกระทบพืชผักบุรีรัมย์แพงขึ้นเท่าตัว ขณะการค้าภายในเล็งเอาผิดแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา

แหล่งปลูกพืชผักหลายแห่งทั้งภาคเหนือและภาคกลางประสบปัญหาน้ำท่วมเสียหายอย่างส่งผลให้พืชผักหลายชนิดทั้งในตลาดสดเทศบาลเมืองและตลาดค้าปลีกค้าส่งที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการปรับราคาสูงขึ้นเท่าตัว  อาทิ  ผักคะน้า จากเดิมราคากิโลกรัมละ 25 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 50 บาท กวางตุ้งเดิมกิโลกรัมละ 25 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 40 บาท  ผักชีเดิมกิโลกรัมละ 100 บาท เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 150 บาท  ส่วนผักบุ้งจีน  มะระจีน และกระหล่ำดอกปรับขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท ขณะที่ผักชนิดอื่นๆ ยังมีราคาทรงตัว 

ทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้า ระบุว่า สาเหตุที่พืชผักหลายชนิดปรับขึ้นในช่วงนี้เพราะเนื่องจากหลายพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกผักประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ต้นทุนปรับสูงขึ้นและพ่อค้าแม่ค้าจึงจำเป็นต้องปรับราคาขายปลีกขึ้นเช่นกันเพื่อความอยู่รอด  

ขณะที่การค้าภายในจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจราคาพืชผักในตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคการค้าภายในจังหวัด หากตรวจพบพ่อค้าแม่ค้ารายใดฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าแพงเกินความเป็นจริงก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้หากประชาชนรายใดถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฯพาณิชย์จังหวัดฯ และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือร้องเรียนผ่านสายด่วนแม่บ้าน 1569เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับพ่อค้าแม่ค้าดังกล่าว