พัทลุงจัดคาร์ฟรีเดย์ขี่จักรยานลดโลกร้อน

วันที่ 23 ก.ย. 2555 เวลา 13:19 น.
พัทลุงจัดคาร์ฟรีเดย์ขี่จักรยานลดโลกร้อน
ชมรมจักรยานพัทลุง ร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน”

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง  นายสุเมธ  บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ร่วมกับชมรมจักรยานพัทลุงและสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จำนวน 350 คน  จัดกิจกรรม car free Day 2012 ขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศไทยปีนี้ใช้ชื่อว่า “วันปลอด  ลดโลกร้อน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศและมลพิษทางเสียง โดยลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันในการเดินทาง  และการลดปัญหาภาวะโลกร้อน

สำหรับจังหวัดพัทลุงกำหนดเส้นทางปั่นจักรยานรอบๆเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยใช้เส้นทางผ่านพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ไปทางเส้นทางถนนราเมศวร์ เวียนรอบตลาดสดเทศบาลเมือง ตรงไปยังถนนวีรศักดิ์เวียนรอบเขาคูหาสวรรค์ และสิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะคูหาสวรรค์เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาสถานที่ รวมระยะทางในการปั่นจักรยานรณรงค์ “วันปลอดรถ ลดโลกร้อน”  จำนวน8 กิโลเมตร