ผู้ว่าฯสมุทรปราการพร้อมรับน้ำภาคกลาง

  • วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 21:27 น.

ผู้ว่าฯสมุทรปราการพร้อมรับน้ำภาคกลาง

ผู้ว่าฯปากน้ำตรวจประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์เตรียมรับการระบายน้ำจากลุ่มน้ำภาคกลางลงทะเล

นางวรรณิดา บุญประคอง ผวจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจประตูระบายน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 สถานีสูบน้ำคลองประเวศบุรีรมย์   ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำที่ต่อเชื่อมระหว่างคลองประเวศบุรีรมย์ ที่รับน้ำมาจาก กทม. และลุ่มน้ำภาคกลาง กับคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ในเขต จ.สมุทรปราการ เพื่อระบายน้ำต่อลงทะเล 

ทั้งนี้พบว่าสถานีดังกล่าวใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน6ตัวจาก 20 ตัว ระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำสูง 0.19 เมตร ระดับน้ำท้ายประตูระบายน้ำสูง 0.62 เมตร ซึ่งหากมีการเพิ่มกำลังเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นก็จะทำให้น้ำท้ายประตูระบายน้ำมีระดับสูง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองพระองค์ไชยานุชิตจะได้รับผลกระทบน้ำล้นคลองเพิ่มขึ้น 

นางวรรณิดา กล่าวว่า จากการที่มีการระบายน้ำและฝนตกลงมาในช่วงนี้ ทำให้ชาวบ้าน หมู่ 7 ต.เปร็งส่วนหนึ่ง ถูกน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ เข้าท่วมในบางพื้นที่ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประสานงานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรในการเร่งระบายน้ำให้ลงทะเลโดยเร็ว คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วัน พื้นที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ เป็นพื้นที่ต่ำเป็นแอ่งกระทะ  ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธุ์ให้ชาวบ้านเตรียมตัวให้พร้อมในการอพยพ บางจุดก็จะทำการฝึกซ้อมให้เป็นระบบ หากรัฐบาลมีการระบายน้ำลงมาก็จะสามารถอพยพได้อย่างทันที

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ