เขื่อนลำพระเพลิงน้ำเพิ่มต่อเนื่อง

  • วันที่ 17 ก.ย. 2555 เวลา 14:06 น.

เขื่อนลำพระเพลิงน้ำเพิ่มต่อเนื่อง

ฝนตกในพื้นที่โคราชติดต่อกันหลายวันส่งผลให้เขื่อนลำพระเพลิงน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จ.นครราชสีมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมเมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงเหลือปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ภายในอ่างเพียง 11 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมด 109.63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง แต่ด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ประกอบกับทางอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ได้หยุดการส่งน้ำทั้งระบบ จึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 51.49 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 46.96 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างแล้ว และยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ประเมินว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิงในช่วงฤดูแล้งปีหน้า 

ขณะที่สถานการณ์ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งของจ.นครราชสีมา ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ และปริมาณน้ำกักเก็บภายในอ่างส่วนใหญ่สูงเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุแล้ว เหลือเพียงอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพียงแห่งเดียวที่มีระดับน้ำต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยังจำเป็นที่จะต้องส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ 

ทั้งนี้ล่าสุด อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว ปริมาณน้ำอยู่ที่ 88.46  ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมด 314.49 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28.12 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง, อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ปริมาณน้ำอยู่ที่ 51.49 ล้าน ลบ.ม. จากความจุดทั้งหมด 109.63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46.96 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง , อ่างเก็บน้ำลำมูลบน อ.ครบุรี ปริมาณน้ำอยู่ที่ 46.26 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมด 141 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32.81 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง และอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี ปริมาณน้ำอยู่ที่ 128.30 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมด 275 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46.65 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง  

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ