อยุธยาเร่งกู้โบราณสถานจมน้ำ

วันที่ 14 ก.ย. 2555 เวลา 17:47 น.
อยุธยาเร่งกู้โบราณสถานจมน้ำ
กรมศิลปากรอยุธยาเร่งกู้โบราณสถานจมน้ำฝน

คนงานจากสำนักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากรเร่งสูบระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่โบราณสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น วัดมหาธาตุ ซึ่งมีเศียรพระในรากต้นโพธิ์ รวมถึงที่วัดพระศรีสรรเพชญและวัดราชบูรณะ ส่วนที่โบราณสถานหมู่บ้านโปรตุเกส ที่ต.สำเภาล่ม ติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำฝนไหลเข้าท่วมโครงกระดูกโบราณในอาคารส่วนจัดแสดง คนงานได้เร่งสูบน้ำฝนที่ไหลซึมเข้าไปขังในพื้นที่ออกอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะสร้างความเสียหายแก่โครงกระดูกโบราณ นอกจากนี้ล่าสุดพบว่าชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา ติดกับประตูน้ำทุ่งมะขามหย่อง พบว่าน้ำแม่น้ำได้เพิ่มระดับสูงและล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนมุสลิมแห่งนี้สูงกว่า 40 เซ็นติเมตร ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีน้ำอย่างเร่งด่วน และบางรายต้องนำเรือมาซ่อมยาแนวกันรั่วซึมเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม ที่คาดว่าจะท่วมสูงและนาน อย่างไรก็ตามพบว่ากระแสน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนได้พัดพาเอาขยะเข้ามาในชุมชน สร้างความเดือนร้อนเพิ่มแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นไปอีก