บุรีรัมย์ป่วยไข้เลือดออกกว่า1.6พันดับแล้ว1

  • วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 21:45 น.

บุรีรัมย์ป่วยไข้เลือดออกกว่า1.6พันดับแล้ว1

บุรีรัมย์พบผู้ป่วยไข้เลือดออก1,672 ราย เสียชีวิต 1 ราย สสจ.สั่งเฝ้าระวังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าตั้งแต่ต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีข้อมูลรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารับการตรวจรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 1,672 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเด็กมีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

สำหรับอำเภอที่มีการระบาดมากที่สุด คือ อ.ชำนิ,โนนสุวรรณ, ลำปลายมาศ, นางรอง และ อ.คูเมือง โดยพบว่าผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 10 - 14 ปี รองลงมาอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 5 - 9 ปี อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกและมีน้ำขังในหลายพื้นที่ ซึ่งเสี่ยงต่อการเพาะขยายพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดสู่คนจึงได้แจ้งเตือนให้ประชาชนได้มีการเฝ้าระมัดระวังป้องกันเป็นพิเศษ

นพ.สมพงษ์ กล่าวอีกว่า หากพบสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการไข้สูง ไอมีน้ำมูก หน้าแดง และหนาวสั่น ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทันทีเพราะหากล่าช้าหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้พร้อมกันนี้ ยังได้กำชับให้โรงพยาบาล สาธารณสุขทุกอำเภอร่วมกับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เร่งออกรณรงค์หยอดทรายอะเบต ฉีดพ่นยาหมอกควันและให้ความรู้ถึงวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบเคาะประตูบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ