พ่อเมืองบุรีรัมย์ขึ้นฮ.สำรวจพื้นที่ภัยแล้ง

  • วันที่ 19 มี.ค. 2553 เวลา 21:10 น.

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ภัยแล้งเตรียมขยายพื้นที่ขุดลอกคลองส่งน้ำแก้ภัยแล้งระยะยาว

นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผวจ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายนิรันดร์  สุรัสวดี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง และสภาพแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด หลังจากที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินจากภาวะภัยแล้งทั้ง 23 อำเภอ มีราษฎรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรกว่า 8  แสนราย

ทั้งนี้การขึ้นบินสำรวจพบว่าสภาพโดยรวมแห้งแล้งอย่างหนัก  เนื่องจากแหล่งน้ำ ลำคลองหลายแห่งมีสภาพตื้นเขินและแห้งขอด  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น และดูงานการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนที่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง ที่ได้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำในโครงการ 80 พรรษาส่งน้ำถึงนา พร้อมทั้งทำแก้มลิมกักเก็บน้ำ จนประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำ   เพื่อเตรียมนำไปรูปแบบปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุม   เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในระยะยาว

นายพีระศักดิ์  กล่าวว่า จากการขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง ยอมรับว่าสภาพความแห้งแล้งค่อนข้างรุนแรง แหล่งน้ำแห้งขอดและตื้นเขิน หากไม่มีฝนตกลงมาภายในเดือนเม.ย.นี้ คาดว่าสภาพความแห้งแล้งจะเข้าขั้นวิกฤต และประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้นนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรแล้ว จำเป็นต้องเร่งวางมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว

โดยเฉพาะด้านแหล่งน้ำ ซึ่งจากการลงพื้นที่ดูงาน บ้านลิ่มทอง ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยเบื้องต้นจะทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำและสร้างคลองส่งน้ำนำร่องในพื้นที่ 3 ตำบลในเขต อ.นางรอง ได้แก่  ต.หนองโบสถ์ ต.ชุมแสง และ ต.ทุ่งแสงทอง  ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่อำเภออื่นให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป

ทางด้านนายศานติ   นึกชอบ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดเผยว่า   หลังจากทางจังหวัดได้ประสานไปยังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ภาคอีสาน 3 แห่ง คือ จ.นครราชสีมา   ขอนแก่น และ จ.อุบลราชธานี  ให้ขึ้นบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวง  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน   ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ