ม็อบยาสูบแพร่ร้องขอโควต้าคืน

วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 18:07 น.
ม็อบยาสูบแพร่ร้องขอโควต้าคืน
ชาวไร่ใบยาสูบเมืองแพร่ร้องขอเพิ่มโควตายยาสบที่หักไปคืน 40.88%

กลุ่มชาวไร่ใบยาสูบจากอ.สอง และ อ.ลอง จ.แพร่ กว่า 150 คน นำโดยนายเอนก บุญศัพท์ ชุมชุมบริเวณด้านหน้าสำนักงานยาสูบแพร่ อ.เมือแพร่ โดยนำเครื่องขยายเสียงกล่าวเรียกร้องขอความชัดเจนเรื่องที่ทางโรงงานยาสูบ หักโควตาของชาวไร่จำนวน 40.88% ของชาวไร่ยาสูบ สถานีทุ้งน้าว อ.สอง และสถานีร้องกวาง จ.แพร่ โดยให้คืนโควต้าดังกล่าวแก่ชาวไร่ทั้งสองสถานีฯ นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ทางโรงงานยาสูบระงับการโยกย้ายนายรณกร ลือราช หัวหน้าสถานีใบยาทุ่งน้าว เพราะเห็นว่าชาวไร่ยาสูบทุกคน ต้องการให้นายรณกร อยู่ช่วยเหลือและแนะนำชาวไร่ในการผลิตใบยา เนื่องจากมีมนุษยสัมพันธ์กับชาวไร่ยาสูบทั้งสองสถานีเป็นอย่างดี 

ด้านนายสมพงษ์ ทาสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานยาสูบแพร่ พร้อมด้วย นายธีระเชษฐ์ วงศ์กวี รองผู้จัดการสำนักงานยาสูบแพร่ ได้เชิญตัวแทนชาวไร่ใบยาสูบทั้งสองอำเภอรวม 15 คน เข้าเจรจาเกือบ 2 ชั่วโมง จากนั้นผู้จัดการสำนักงานยาสูบแพร่ ได้ลงมาพบผู้ชุมนุม โดยกล่าวว่าจะนำเรื่องข้อเสนอเรื่องขอโควต้าของชาวไร่ไปเสนอผู้บริหารระดับสูงในการประชุมปลายเดือนนี้ เนื่องจากไม่มีอำนาจตัดสินใจและโควต้ายาสูบดังกล่าว ถูกลดโควต้ามาตั้งแต่ปี 2540 แล้ว รวมทั้ง ได้รับผลกระทบเนื่องจากการรณรงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ

นอกจากนี้ล่าสุดการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ ทำให้ยอดขายตก จึงต้องมีลดโควต้ารับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ยาสูบ ส่วนกรณีคำสั่งย้ายนายรณกร ลือราช หัวหน้าสถานีใบยาทุ่งน้าว ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งแต่ประการใด ไม่ทราบว่าชาวไร่ยาสูบเอาข่าวมาจากไหน และถ้าหากมีการย้ายเพื่อให้ตำแหน่งสูงขึ้น ก็น่าจะส่งเสริมเพราะเป็นความเจริญก้าวหน้าของคนทำงาน ซึ่งผู้ชุมชุมพอใจและสลายการชุมนุมในที่สุด