กกต.กาญจน์เลือกตั้งอบต.22แห่ง7ต.ค.

วันที่ 22 ส.ค. 2555 เวลา 11:54 น.
กกต.กาญจนบุรีเตรียมเลือกตั้งอบต.22แห่งหมดวาระเปิดรับสมัคร3ก.ย.ลงคะแนน7ต.ค.นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จะมีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในวันที่30ส.ค.นี้ จำนวน 25 แห่ง ในจำนวนนี้มี25แห่ง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ประกอบด้วย อบต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ อบต.ไทรโยค อ.ไทรโยค และอบต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จึงต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จสำหรับ อบต. ที่จะหมดวาระลง ประกอบด้วย อ.เมือง จำนวน 5 แห่ง อ.ไทรโยค จำนวน 4 แห่ง อ.พนมทวน จำนวน 3 แห่ง อ.ด่านมะขามเตี้ย, อ.ทองผาภูมิ, อ.บ่อพลอย, อ.ห้วยกระเจา อำเภอละ 2 แห่ง และ อ.เลาขวัญ, อ.ศรีสวัสดิ์ อำเภอละ 1 แห่ง รวม 22 แห่งกกต.กำหนดให้วันที่ 3 ก.ย. เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นวันแรก และจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 7 ต.ค. พร้อมกันทั้ง 22 แห่ง และหาก อบต.อีก 3 แห่งได้รับการยกฐานะ สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งได้แล้วเสร็จ ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นพร้อมกัน