เวียดนามแห่เรียนมรภ.อุดรฯปีละ 200 คน

วันที่ 20 ส.ค. 2555 เวลา 21:16 น.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเผยนักศึกษาเวียดนามแห่เรียนปีละ 200 คน

นายณัติเทพ พิทักษานุรักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักศึกษาชาวเวียดนามเข้ามาสมัครเรียแต่ละปีจะมีอยู่ราว 200 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การเงิน การธนาคาร และการโรงแรม มีทั้งความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา การส่งบุตรหลานมาเรียนเอง ส่วน สปป.ลาว มาเรียนปีละ 15 คน ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก สาขาด้านการศึกษา การพัฒนา  เพราะในระดับปริญญาตรี ทางรัฐบาลลาวอยากให้เรียนในประเทศก่อน และยังเป็นการเดินทางมาเรียนเอง ทั้งนี้นักศึกษาจะเข้ามาศึกษาใน มรภ.อุดรธานี จะต้องเรียนภาษาไทยก่อนราว 8 เดือน จึงจะเข้าเรียนตามสาขาวิชาที่ต้องการได่

นายณัติเทพ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางมรภ.อุดรธานี ได้เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ที่จะมีผลในปี 2558 ด้วยการเป็น "ศูนย์อาเซียนศึกษา" นอกจากนี้คณะ และสาขาวิชาต่างๆ ก็มีการเตรียมความพร้อมไปด้วย อาทิ ด้านภาษา มรภ.อุดรธานี ได้ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือองค์กรภาครัฐ และเอกชนในหลายโครงการ ขณะการบริการชุมชนก็ได้เปิดการเรียนการสอน ภาษาให้กับผู้สนใจ เข้ามารับการศึกษาแบบรายวิชา นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ การเรียนภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ท 5 พัน ไอพี. ให้บริการทั้งนักศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆที่สนใจ  

"ในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมา มรภ.อุดรธานี มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน ส่งนักศึกษาเข้ามาเรียนที่ มรภ.อุดรธานี เช่น ประเทศจีน ส่งนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 มาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 รุ่นๆละ 30 คน หลังจากจบการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีน แต่จะได้รับการว่าจ้างให้เป็นครู "สอนภาษาจีน" อยู่ตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย และปีนี้มีความร่วมมือเพิ่มเติม จะส่งนักศึกษาของ มรภ.อุดรธานี ไปศึกษา และฝึกงาน ที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี"อธิการบดีมรภ.อุดรธานีกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต