ชาวคลองสวนปากน้ำค้านสร้างนิคมอุตฯ 4 ตำบล

วันที่ 17 มี.ค. 2553 เวลา 22:30 น.
ชาวคลองสวนค้านเมืองปากน้ำสร้างนิคมอุตสาหกรรม4ตำบล เกรงมีผลกระทบการเกษตร

นายสุธีร์ อัศวานิช นายกเทศมนตรีตำบลคลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ได้จัดทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นด้วยที่บริษัทเอกชนมีโครงการที่จะเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 4 ตำบล ต.คลองสวน ต.บ้านระกาศ ต.บางพลีน้อย และต.เปร็ง อ.บางบ่อ  เนื้อที่ 3,542 ไร่ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

ทั้งนี้ชาวบ้านกว่า 80% ประกอบอาชีพปลูกข้าว และเกษตรกรรมปลูกผักเลี้ยงปลา จึงไม่เห็นด้วยหากจะมีนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะนำพาความเจริญหรือป้องกันในเรื่องมลภาวะเป็นพิษได้ก็ตาม อย่างไรก็ตามทางเจ้าของโครงการจะได้นำข้อหารือเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป