ผวาเมืองโอ่งขาดแคลนน้ำหนักช่วงหน้าแล้ง

วันที่ 17 มี.ค. 2553 เวลา 21:19 น.
พ่อเมืองโอ่งตรวจแหล่งน้ำหวั่นไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้ง

นายสุเทพ  โกมลภมร  ผวจ.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน  ป้องกันภัยจ.ราชบุรี และกรมทรัพยากรน้ำ จ.ราชบุรี  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำธรรมชาติที่บริเวณอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง  หมู่ 2 ต.น้ำพุ อ.เมือง  เนื่องจากที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 36 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ในปัจจุบันมีน้ำเหลือในอ่างเพียง แค่ 6.809 ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่สามารถใช้ได้เพียงแค่ 4.8 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เนื่องจากท่อส่งน้ำอยู่ในระดับที่สูง  ซึ่งเมื่อระดับน้ำลดลงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา  ทำให้เกษตรกรใน  3  อำเภอประกอบด้วย  มีต.น้ำพุ  ต.หินกอง    ต.ดอนแร่  ต.อ่างทอง ของอำเภอเมือง      ต.ทุ่งหลวง   ต.อ่างหิน   ในเขตอำเภอปากท่อ    และต.รางบัว ของอำเภอจอมบึง   ใช้น้ำจากสำนักห้วยไม้เต็งในการทำการเกษตร อุปโภค บริโภค  และเลี้ยงสัตว์  อาจจะมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ

นายสุเทพ กล่าวว่า   ในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.ราชบุรีรุนแรงกว่าทุกปี   และทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ในเขต  อ.เมือง  อ.บ้านคา  อ.ปากท่อ  อ.จอมบึง  และอ.สวนผึ้ง รวม 5 อำเภอเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง โดยได้ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรไปแล้วว่า ให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย  แต่ชาวบ้านก็ยังทำนาปลูกข้าวอายุสั้นอยู่    เป็นเพราะข้าวมีราคาดีจึงอาจจะทำให้น้ำนั้นไม่พอใช้   แต่ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ยืนยันว่า  ในช่วงเดือนมี.ค. – เม.ย.นี้คาดว่าปริมาณน้ำที่ยังมีอยู่นี้คงจะเพียงพอ แต่ก็ต้องใช้อย่างประหยัดและพยายามปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

สำหรับการช่วยเหลือ  ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้การดูแลเบื้องต้น  โดยใช้รถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัย  นอกจากนี้ทางท้องถิ่นยังมีงบประมาณภัยแล้งของทางอำเภอ  1 ล้านบาท  หากไม่เพียงพอก็สามารถของบสำรองของผู้ว่าราชการจังหวัดในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทมาเพิ่มเติมได้ซึ่งก็จะ ดำเนินการเร่งรัดให้     ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจความเสียหายทั้งพืชไร่  พืชสวน ของเกษตรกรเพื่อจะได้ให้ช่วยเหลือต่อไป