จี้นายกฯลงพื้นที่แก้ปัญหาไฟใต้

  • วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 19:26 น.

จี้นายกฯลงพื้นที่แก้ปัญหาไฟใต้

ประธานหอการค้านราธิวาสเรียกร้องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แก้ปัญหาไฟใต้

นายกู้เกียรติ บูรพาพงศ์

นายกู้เกียรติ บูรพาพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ได้เรียกร้องให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพราะจะทำให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ หลังสถานการณ์ความไม่สงบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลต่อขวัญกำลังใจของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและ ประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมามีกระแสข่าวมาโดยตลอดว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาติดตามสถานการณ์ ด้วยตนเอง แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวทั้งที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างรอคอยอย่างมีความหวังมาโดยตลอด          นายกู้เกียรติ กล่าวอีกว่า ในส่วนการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ความไม่สงบจะมีความรุนแรงและเกิดขึ้นรายวันแต่เชื่อว่าการประกาศเคอร์ฟิวไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนื่องจาก จะกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางที่ต้องออกไป กรีดยางตั้งแต่เช้ามืดประกอบกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ต้องออกมาประกอบศาสนกิจยังมัสยิดต่างๆ ด้วยดังนั้นอาจส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่ จนอาจมีการบิดเบือนข้อมูลและตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้  อย่างไรก็ตามคิดว่าการจัดพื้นที่เซฟตี้โซนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นทางออกที่ดีที่ สุดในเวลานี้เพราะสามารถจำกัดพื้นที่การเข้าออกและพื้นที่เสี่ยงให้ได้รับการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพแต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความจริงจังและเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ส่วนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ก็ต้องให้ความร่่วมมือโดยการปฎิบัติตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดด้วย

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ