ส่งชุดเสือไฟโคราชช่วยดับไฟป่าพรุ

วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 17:15 น.
ส่งชุดเสือไฟโคราชช่วยดับไฟป่าพรุ
ชุดเสือไฟนครราชสีมาลงพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่า

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กระจายกำลังปฏิบัติการควบคุมแนวไฟในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่ากุมแป ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนทราย ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองฆ็อง ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม และป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเคร็ง ซึ่งกระจายอยู่ใน 5 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงบ่ายของทุกวันจะมีกระแสลมกรรโชกแรง บวกกับอากาศแห้งและร้อนจัด ทำให้เป็นแรงส่งให้ไฟเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และลุกลามอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมไฟจุดใหญ่ได้ เช่นในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุมแป ท้องที่บ้านตลาดปลา ม.3 และ ม.4 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ใน ต.เคร็ง อ.ชะอวด การปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าของชุดปฏิบัติการเสือไฟได้มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดนครราชสีมา ลงปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าทำการดับไฟที่กำลังลุกลามอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่เสือไฟในพื้นที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยง เนื่องจากชุดเสือไฟจาก จ.นครราชสีมา ยังไม่คุ้นเคยกับป่าเบญจพรรณ จึงป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับเจ้าหน้าที่จาก จงนครราชสีมา ซึ่งไฟอาจจะเข้าล้อมเจ้าหน้าที่ได้ นายสุทิน ชำนาญแป้น ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เข้ามาอำนวยการดับไฟป่า กล่าวว่า ไฟป่าทั้งสองระลอกขณะนี้มีความเสียหายของพื้นที่ป่าพรุมากกว่า 6 พันไร่แล้ว จากยอดรวมการลักลอบเผาจุดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีรวม 93 ครั้ง ขณะที่รายเล็กรายน้อยเกิดขึ้นมากกว่า 10 จุดต่อวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่มีกำลังไม่เพียงพอเนื่องจากต้องทุ่มกำลังลงไปควบคุมในจุดใหญ่ๆเกือบทั้งหมด และยังต้องแบ่งกำลังออกไปสกัดในจุดที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีรายเพิ่มเติมด้วยว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ได้รับเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งเป็นคดีพิเศษแล้ว ขณะนี้เตรียมส่งพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ในช่วงปลายเดือนโดยมีเป้าหมายการสอบสวนในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เชียรใหญ่ ที่มีการร้องเรียนการบุกรุกทำลายสภาพป่าพรุเพื่อปลุกปาล์มของนายทุนและผู้กว้างขวางอย่างน้อยประมาณ 30,000 ไร่

 

 

บทความแนะนำ