กรุงเก่าเจ๋งตั้งศูนย์ลอยน้ำรับมืออุทกภัย

วันที่ 08 ส.ค. 2555 เวลา 17:00 น.
กรุงเก่าเจ๋งตั้งศูนย์ลอยน้ำรับมืออุทกภัย
ผู้ใหญ่บ้านหญิงสุดไอเดียสุดเจ๋งสร้างศูนย์บัญชาการลอยน้ำรับมืออุทกภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

ศูนย์บัญชาการรับมือน้ำท่วม
ศูนย์บัญชาการรับมือน้ำท่วม

น.ส.ปิยนุช  บังเกิดฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  3 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ได้ทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ไฮเทคไว้เพื่อเป็นกองบัญชาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยใช้งบประมาณจากโครงการเอสเอ็มแอลจำนวน 3 แสนบาท หลังจากน้ำท่วมปีที่ผ่านมาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก บ้านเรือนจมน้ำทั้งหมด ต้องอพยพหนีไปอยู่บนถนนสายเอเซีย ไม่มีศูนย์กลางช่วยเหลือขาดระบบสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือได้  ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3.50 เมตร ภายในมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไว้ติดต่อสื่อสารเช็คข้อมูลสถานะการณ์ของระดับน้ำที่ไหลหลากลงมาและขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆภายในยังมีกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ไว้ถ่ายรูปความเสียหายของชาวบ้านสถานที่ราชการและสภาพน้ำท่วมหมู่บ้านรวบรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถที่พิมพ์ออกมาเป็นภาพสี่สีได้ทันที นอกจากนี้ที่สำคัญศูนย์แห่งนี้ จะใช้เป็นศูนย์บัญชาการเมื่อถูกน้ำท่วมมันสามารถลอยน้ำได้โดยมีการออกแบบให้สามารถตั้งอยู่บนพื้นคอนกรีตหน้าบ้านได้เมื่อหน้าแล้งสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเอนกประสงค์ ให้เยาวชน และประชาชนเข้ามาใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหาข้อมูล พิพม์ภาพกิจกรรมในชุมชนไว้ทำประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน "เมื่อน้ำท่วมหรือน้ำมาศูนย์แห่งนี้จะลอยน้ำได้ด้านล่างได้ออกแบบติดตั้งทุนที่ทำจากถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร จำนวน 9 ใบกระจายรับน้ำหนักตัวอาคารให้สามารถลอยน้ำได้ทำให้ศูนย์การเรียนรู้กลายเป็นศูนย์บัญชาการการช่วยเหลือน้ำท่วมขึ้นมาทันทีและมันยังมีความพิเศษสามารถที่จะเคลื่อนย้ายลากไปตามจุดต่าง ๆในพื้นที่ได้อย่างง่ายดายซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่"น.ส.ปิยนุช กล่าว