เอกชนจี้รัฐทำงานเป็นเอกภาพแก้ไฟใต้

  • วันที่ 02 ส.ค. 2555 เวลา 21:09 น.

อดีตประธานหอการค้าปัตตานีแนะรัฐทำงานเป็นเอกภาพมากกว่านี้ถึงจะแก้ปัญหาใต้ได้

นายณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา อดีตประธานหอการค้าปัตตานี กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงได้เกิดความรุนแรงในตอนปลาย มีการก่อเหตุที่ขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้อย่างมากก็แค่มอเตอร์ไซค์บอมย์ แต่วันนี้กลายเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่อนุภาพการทำลายก็ใหญ่ขึ้น แน่นอนความเชื่อมั่นในพื้นที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆจึงอยากเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่กระทำอะไรบางอย่างเพื่อจะสามารถสกัดรถยนต์ลักษณะนี่ไม่ให้เข้ามาในเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด หรือวางมาตรการในการป้องกันเมื่อมีการเข้ามาต้องมีมารตการจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย ส่วนจะดำเนินการอย่างคงต้องเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่จะคิดวางมาตรการป้องกัน 

ทั้งนี้ต้องยอมรับกันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุคาร์บอมบ์ความเชื่อมั่นก็ลดลงทันที จะเห็นได้ว่าอย่างกรณีเกิดเหตุคาร์บอมย์ที่ผ่านมา ในอ.อหาดใหญ่ จ.สงขลา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย แล้วสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย กว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นต้องใช้เวลานานมาก เพราะนักท่องเที่ยวเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัย ในส่วนของโรงแรม ซีเอส. ปัตตานี ก็เช่นกันโนเรื่องคาร์บอมบ์ถึงสองครั้ง 

นายณัฐนนท์ กล่าวอีกว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนปี 2558 หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้จะทำให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถสร้างประโยชนจากการเป็นประชาคมอาเซียนได้เพราะไม่กล้ามีใครมาลงทุน ส่วนผู้ก่อความไม่สงบนั้นเขาไม่ได้มาสนใจหรอกว่าการรวมเป็นประชาคมจะก่อเกิดประโยชน์อย่างไร เขามีเพียงก่อเหตุเพื่อต่อสู้เรียกร้องเพื่อขอแบ่งแยกดินแดง จึงอยากให้หน่วยงานในส่วนของภาครัฐควรที่จะมีเอกภาพเป็นรูปธรรม เพราะปัญหาในพื้นที่เราต้องระดมกำลังของทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมของการแก้ไข ปัญหา ความไม่สงบในพื้นที่ เพราะถ้ามีเอกภาพแนวทางการแก้ไขปัญหาจะดีกว่านี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ