ดันแม่สอดศูนย์อัญมนีแห่งอาเซียน

วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา 13:46 น.
ดันแม่สอดศูนย์อัญมนีแห่งอาเซียน
พ่อเมืองตากเตรียมผลักดันแม่สอดศูนย์อัญมนีแห่งอาเซียนกระตุ้นเศรษฐกิจไทย-พม่า

 

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.ตาก กล่าวภายหลังเปิดงานมหกรรมการแสดงสินค้า “สีสัน อัญมณี ชมของดีย่านการค้า 2012 นครแม่สอด”  ที่บริเวณศูนย์แสดงสินค้าและการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่าจะเร่งผลักดันให้แม่สอดกลายเป็นศูนย์อัญมนีแห่งอาเซียน แหล่งซื้อขายสินค้าไทย-พม่า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม และการลงทุน ระหว่างประเทศ  และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า ตลอดทั้งเพื่อรองรับที่นครแม่สอด เป็นประตูสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนระเบียงเศรษฐกิจอิสเวตส์ อิโคโนมิค คอริดอร์  “ขณะนี้มีกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ทั้งจีน-ญี่ปุ่น จำนวนหลายราย กำลังจะเดินทางมาประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนแม่สอด เนื่องจากได้เห็นศักยภาพและความโดดเด่นของพื้นที่ชายแดน ซึ่งในอนาคตนครแม่สอดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และระเบียง ระเบียงเศรษฐกิจอิสเวตส์ อิโคโนมิค คอริดอร์ ซึ่งในอนาคตจะเกิดการลงทุนที่แพร่หลากหลายในหลายธุรกิจ  ซึ่งการจัดงานมหกรรมสีสัน อัญมณี ชมของดีย่านการค้า 2012 นครแม่สอดยังจะสร้างรายได้ในพื้นที่ได้อย่างมาก ” นายสุริยะ  กล่าว