เร่งปั๊มแผ่นพับแจกคนกรุงสู้ "มือเท้าปาก"

วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 17:22 น.
กทม.เร่งทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนป้องกันโรคมือปากเท้าระบาด

พญ.มาลินี กล่าวว่า กทม.ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 4 หมื่นใบ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคมือเท้าปากระบาด โดยจะเริ่มแจกจ่ายให้ประชาชน 50 เขต ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.เป็นต้นไป

"สถานการณ์ขณะนี้ กทม.ยังสามารถควบคุมได้ และขอความร่วมมือให้ประชาชนศึกษาคู่มือจาก กทม. เพื่อปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคระบาดในช่วงหน้าฝน" พญ.มาลินี กล่าว

นอกจากนี้ กทม.จะประสานไปยัง สก.ทุกเขตให้จัดหาพื้นที่สำหรับตั้งจุดวอร์รูมเพื่อรายงานข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ในการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการโรคมือเท้าปาก สำนักอนามัย ได้รายงานสถานการณ์โรคมือเท้าปากในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-18 ก.ค. พบผู้ป่วยสะสม 2,557 คนคิดเป็นอัตราผู้ป่วย 45.41 คนต่อประชากร 1 แสนคน แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วยที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมา 5-9 ปี และ 10-14 ปีตามลำดับ ขณะที่เขตที่มีอัตราผู้ป่วยมากที่สุดคือ สะพานสูง ราชเทวี และบางกะปิ คาดว่าในเดือน ส.ค.สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจโรคมือเท้าปากที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบว่า มีนักเรียนป่วย 11 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา 9 คน และชั้น ม.ต้น 2 คน โดยทางโรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 19-22 ก.ค.

บทความแนะนำ