กทม.คลอดระเบียบคุมใช้สนามหลวง

วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 16:35 น.
กทม.คลอดระเบียบคุมใช้สนามหลวง
กทม.เร่งคลอดระเบียบคุมสนามหลวง 31 ส.ค.นี้ รีดเงินประกันขออนุญาตใช้สนามหญ้า 5 แสน

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบ กทม.ว่าด้วยการขออนุญาตใช้พื้นที่สนามหลวงฉบับใหม่ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นในบางรายการ โดยกำหนดให้ผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่สนามหลวงบริเวณสนามหญ้าต้องวางเงินประกันไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนการขออนุญาตใช้พื้นที่เฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นแข็งต้องวางเงินประกันไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท ซึ่ง กทม.จะเร่งประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวภายในวันที่ 31 ส.ค.นี้

นายธีระชน กล่าวว่า กทม.ได้เร่งบูรณะปรับปรุงพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 ส.ค. และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 27 ก.ค.

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ด้านทิศเหนือ (สะพานพระปิ่นเกล้า) มีการปูหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ได้ ส่วนด้านทิศใต้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ โดยยืนยันว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ส.ค.อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ กทม.ได้สั่งการให้สำนักสิ่งแวดล้อมปรับปรุงและดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต้นมะขามให้มีความสวยงาม และประสานงานไปยังการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและวางระบบสายไฟในพื้นที่ท้องสนามหลวงให้ทันงานพระราชพิธีฯ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 27 ก.ค.

ด้านนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนบุรีเหนือ 8 เขต ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สักทองจำนวน 661 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และแสดงถึงความจงรักภักดี รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ กทม.