ชาวไทยมุสลิมแห่จับจ่ายรับเทศกาลรอมฎอน

  • วันที่ 18 ก.ค. 2555 เวลา 14:04 น.

ชาวไทยมุสลิมแห่จ่ายซื้อของที่ตลาดยะลา เพื่อเตรียมไว้สำหรับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

ประชาชนชาวไทยมุสลิมแห่ไปจับจ่ายใช้ส่อยที่บริเวณตลาดเสรี และตลาดสด เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา กันอย่างคึกคักทั้ง อาหารสดประเภทไก่ เนื้อ ปลา ผัก ผลไม้ อินทผาลัม   เพื่อนำไปจัดเตรียมไว้สำหรับทำอาหารรับประทานกันในช่วงก่อนรุ่งสาง(ชะฮูร)   ในวันแรกของเดือนรอมฎอน หรือ เดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิม  ซึ่งจะต้องงดรับประทานอาหาร ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน  โดย ผลไม้ ที่ชาวไทยมุสลิมนิยมซื้อยังคงเป็น ผลอินทผาลัม   เนื่องจากเป็นผลไม้ที่สนับสนุนใช้เป็นอาหารละศีลอด    ซึ่งราคาในปีนี้จะมีราคาเท่าเดิมเหมือนเมื่อปีที่แล้ว  โดยมีราคาตั้งแต่ 60-120 บาท แล้วแต่เกรดของผลอินทผาลัม นอกจากนั้น ยังมีผลไม้กระป๋อง ที่เป็นที่นิยมของชาวมุสลิม  รวมทั้ง อาหารคาวหวานต่างๆ  

ทั้งนี้ หลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทย มุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433  เพื่อกำหนดวันเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433  เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ก.ค 55  โดยที่ จ.ยะลา จะมีการดูดวงจันทร์ที่ศาลาดูดวงจันทร์ อ.ยะหา จ.ยะลา  และหากมีประชาชนเห็นดวงจันทร์หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า  วันศุกร์ที่ 20 ก.ค  ก็จะเป็นวันแรกของเดือนรอมฏอน (การถือศีลอด) ปีฮิจญเราะห์ศักราช 1433 

อย่างไรก็ตามหากไม่เห็นดวงจันทร์ วันแรกของการถือศีลอด ก็จะเป็นวันเสาร์ที่ 21 ก.ค. ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม    แต่ต้องรอประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี อีกครั้งหนึ่ง  โดยชาวไทยมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดทั่วประเทศ เป็นเวลา 1 เดือน และจะต้องเตรียมพร้อมในการจับจ่ายซื้ออาหาร ทั้งของคาวของหวาน ผลไม้ เพื่อเตรียมไว้ในการถือศีลอด             

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ